WIE ZIJN WIJ?

Vreedzame School

In 2016 zijn we gestart met de "Vreedzame School". Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissen te nemen en conflicten op te lossen. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Eén van de kenmerken van de Vreedzame School is dat ouders meegenomen worden in de thema's. Ouders worden telkens geïnformeerd bij ieder thema.

 

Voor meer informatie over de Vreedzame School, klikt u hier.