ONDERWIJS

Dansen in de klas

Dansen in de klas is een verdiepende leerlijn dans voor de groepen 1 t/m 6 van het primair onderwijs in de gemeente Tiel. Deze leerlijn wordt de komende jaren ontwikkeld in het kader van de CMK regeling met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland en de gemeente Tiel. In totaal zullen er ruim 750 Tielse schoolkinderen bijna wekelijks op school in aanraking komen met dans. Vier dansvakdocenten zullen, aangevuld met de coördinator, het IK DANS-team vormen.

 

Wat doet dans met en voor basisschoolleerlingen op scholen? Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan experimenteren, ordenen en leren beheersen. Dansen is zowel een leerproces als een creatief proces. Alle leerlingen kunnen meedoen, ongeacht aanleg, leeftijd en ontwikkelingsfase. Het dansaanbod van de Plantage voor het Primair Onderwijs houdt rekening met de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontplooiingsdrang van kinderen en hun behoefte aan communicatie. Dans verbindt én is een middel om te communiceren. We zien het kind als individu. Zo benadert de dansdocent de leerling ook. Maar ieder individu is onderdeel van een groep. We werken met groepsopdrachten waarbij ieder kind op eigen niveau en naar eigen beleving kan werken. improvisatie en compositie zijn de sleutelwoorden, door het zich eigen maken van danstechnische elementen krijgt een kind zelfvertrouwen. Kinderen ervaren hoe het is om samen te dansen, maar leren ook samen te werken.

Danslessen: alle groepen 1 t/m 6 krijgen 15 dans lessen door een dansvakdocent; 4 lessen van een derdejaarsstudent van Artez Dansacademie Bachelor Docent Dans, groep 3 t/m 6 een voorbereidende workshop op de voorstelling van Introdans Ensemble voor de jeugd door een dansdocent van Introdans Interactie.

Dansvoorstellingen: alle groepen: voorstellingen door studenten van Dansacademie Artez in Twentietoe. Groep 1 en 2: dansvoorstelling speciaal voor kleuters in Twentietoe. Groep 3 t/m 6: dansvoorstelling door Introdans Ensemble voor de Jeugd in schouwburg de Agnietenhof.