ONDERWIJS

Schrijven

Wij leren de kinderen schrijven met behulp van de methode Pennenstreken.

De methode hangt nauw samen met de methode Veilig Leren Lezen. De letters die de kinderen leren lezen, worden meteen ook aangeleerd in het schrijfboekje. De kinderen schrijven in groep 3 met een schrijfpotlood of een door de ouders aangeschaft Stabilo Potlood.

 

In groep 4 leren we de kinderen de hoofdletters. We schrijven vanaf groep 4 met pen. Wij hebben gekozen voor een Stabilo pen.

 

Vanaf groep 5 wordt het handschrift van de kinderen onderhouden. Ze leren verhaaltjes (na)schrijven. 

 

In groep 8 mogen de kinderen zelf kiezen waarmee ze schrijven. Ook wordt er nu meer overgegaan op het handschrift in blokletters. Kinderen maken zelf de keuze wat ze prettiger vinden. Immers, op het Voortgezet Onderwijs wordt dit ook van ze gevraagd!