ONDERWIJS

Rekenen

Rekenen bieden wij aan in groepen van 3 niveaus. Deze niveaus worden bepaald door de onderwijsbehoefte van het kind. (Wat heeft het kind nodig en wat past bij hem of haar.) Daarnaast wordt er gekeken naar de resultaten. 

 

Basisgroep:     De grootste groep is de basisgroep. Deze kinderen krijgen de basisinstructie en gaan zelfstandig aan het werk.
Plusgroep:   De plusgroep is de groep met leerlingen, die in staat zijn zelfstandig te werken en meer uitdaging nodig hebben. Zij gaan na een korte instructie aan het werk.
Maatgroep:   De maatgroep is de groep leerlingen die na de basisinstructie aan de instructietafel plaatsneemt. Daar gaan zij samen met de leerkracht verder met de aangeboden stof. De leerkracht legt de stof nog eens uit en maakt samen met de leerlingen een aantal opgaven.

 

We werken via Snappet aan rekendoelen. De leerlingen werken digitaal aan hun rekenopdrachten waarbij ieder kind op zijn eigen niveau kan werken en op deze manier op zijn/haar niveau in staat is de doelen te behalen. De leerlingen krijgen directe feedback op wat ze maken en leren zo ook kritisch te werken en hun fouten te verbeteren.