WIE ZIJN WIJ?

Waar staat onze school voor?

Kernbegrippen voor de Waayer zijn:
autonomie, talentontwikeling, samenwerking, veiligheid en welbevinden, gezond en in beweging.
De kernbegrippen zijn op de verschillende vakgebieden en projecten goed zichtbaar.

De leerlingen leren op de Waayer zelfstandig te werken, waarbij ze oplossingen bedenken en keuzes leren maken. Door de focus op samenwerking leert een kind zichzelf in een groep te zijn. Een effectieve samenwerking in de klas betekent een goede sfeer, ruimte om jezelf te zijn.