Protocol Echtscheiding

Eén op de vier huwelijken loopt uit op een scheiding. Het is voor kinderen een diepingrijpende en vaak dramatische gebeurtenis. Kinderen scheiden mee en de gevolgen daarvan nemen ze ook mee naar school en de groep.

De bedoeling van dit protocol is ouders en leerkrachten een handreiking te
bieden om met de gevolgen voor een leerling van wie de ouders scheiden, om
te gaan.

 

Protocol Echtscheiding.pdf