ONDERWIJS

Taal

Groep 1/2

In de groepen 1/2 werken we met de methode Schatkist. Deze methode biedt d.m.v. thema's allerlei activiteiten op het gebied van taal en rekenen. We proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de lesstof in groep 3. Daarbij staat onze visie "spelend leren" centraal! 

 

Groep 4 t/m 8

 Vanaf groep 4 werken met de methode Staal. Een nieuwe methode, die oog heeft voor spelling en grammatica. Iedere dag staat spelling op het programma. Waarbij de kinderen leren de spellingregels toe te passen bij het schrijven van een woord en zin. 

Woordenschat in de taallessen. Er is veel ruimte voor samenwerken, je mening geven en kritisch luisteren. 

Elke thema wordt afgesloten met een presentatie op heel veel verschillende manieren. Door deze presentaties worden de leerlingen computervaardig. Ze leren constructief samenwerken. Ze bereiden samen een presentatie voor en leren hoe je deze aantrekkelijk kunt maken. Het eindproduct laten ze zien aan hun klasgenootjes.