Opvang door SKPC

Peuteropvang 't Waayertje

Op onze school bieden we ook opvang voor uw peuter(s). 
Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom bij de peuteropvang. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de peuters met behulp van de VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie). D.m.v. voorlezen, veel praten, dingen benoemen, kringgesprekken en taalspelletjes wordt vooral veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de peuters. De opvang is geopend van 8.30 tot 12.00 uur. 

Klik hier voor meer informatie over de peuteropvang en/of aanmelden van uw peuter. 

 

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 7 uur tot dat de school begint kan uw kind bij ons op school terecht bij de voorschoolse opvang. De naschoolse opvang is nadat school is afgelopen tot 18.30 uur.

Klik voor meer informatie over deze buitenschoolse opvang mogelijkheden, hier