ONDERWIJS

Lezen

Leren lezen in groep 3
Kinderen leren lezen op verschillende manieren. De methode Veilig Leren Lezen springt daar goed op  in. Het leesonderwijs wordt aangeboden in 4 verschillende niveaus.

Maan:     Dit is de basisgroep, de leerlingen volgen de klassikale instructie en verwerken zelfstandig
Zon:   Dit is de plusgroep, de leerlingen volgen de "zonversie". Deze versie is meer gericht op begrijpend lezen.
Raket:   Dit is de basis+ groep, de leerlingen volgen de basisinstructie, verwerken de les zelfstandig en werken vervolgens aan uitdagendere vervolgopdrachten.
Ster:   Dit is de maatgroep, de leerlingen de klassikale instructie en krijgen vervolgens extra hulp van de leerkracht aan de instrcutietafel. Daarna gaan ze onder begeleiding de les verwerken in hun werkboek.

 

Lezen in groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 werken we via de methode Estafette aan het leesniveau van de leerling, ook weer op verschillende niveaus. In groep 4 en 5 is er veel aandacht voor het technisch lezen; hoe lees je een woordje. Strategieën worden aangeleerd. De leerlingen krijgen 4x in de week les in het leren lezen. 
Vanaf groep 6 staat er 3x per week technisch lezen op het programma. 


Leesbevordering en
leesmotivatie

Op school hebben wij onze eigen bibliotheek. Om de collectie up-to-date te houden werken we samen met de bibliotheek in Tiel. In de collectie staan verschillende soorten boeken; van stripboeken tot moppenboeken. Omdat ieders interesse ergens anders ligt, proberen we de leerlingen met alle verschillende soorten boeken kennis te laten maken. Hiermee vergroten we hun leesplezier en dat is ons uiteindelijke doel: Gemotiveerde lezers!