ONDERWIJS

Wereldoriëntatie

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur maken we gebruiken van de methode Blink. Deze methode start met een onderzoeksvraag. Met verschilende filmpjes en verhalen krijgen de leerlingen de basisinformatie aangeboden. Vervolgens gaan zij zelf, individueel of samen, op zoek naar aanvullende informatie.

Leerlingen leren d.m.v. proefjes, het internet en onderzoeksvaardigheden het antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Aan het eind van een thema presenteren de leerlingen op hun eigen wijze hun resultaat aan de groep.