WIE ZIJN WIJ?

Coöperatief Leren

Wat is Coöperatief leren?

Coöperatief leren is een onderwijsmethode gebaseerd op samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De klas wordt ingedeeld in kleine groepen en leerlingen in deze coöperatieve leergroepen moeten met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aan vullen. De kinderen gaan door op verschillende werkvormen steeds op een andere manier om met de lesstof. Immers, niemand leert op dezelfde manier.

Zo krijgen de kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen op een manier die het best bij hen past.

 De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Tevens is coöperatief leren niet een geheel nieuwe manier van werken, maar een aanvulling op het programma.

Het coöperatief leren is niet geheel gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit.

Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug.
 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit op de Waayer?
De meeste methodes die wij gebruiken, hebben het coöperatief leren in hun lesstof verweven.  Verder zijn er vele manieren waarop een leerkracht kan kiezen voor een coöperatieve werkvorm. Bijvoorbeeld door een les te beginnen met een coöperatieve activiteit. Hierdoor worden alle kinderen betrokken bij het onderwerp. Doordat kinderen vaak ook in beweging moeten komen, starten we fris met de lesstof die daarop volgt.

 

Goed met elkaar om leren gaan
Om goed Coöperatief te kunnen leren, moet de sfeer in de klas en/of in het groepje goed zijn: Kinderen zijn bereid elkaar te helpen en van elkaar te leren. De eerste voorwaarde is dus dat kinderen leren op een prettige manier met elkaar om te gaan. Binnen coöperatief leren zijn er  veel “spelletjes” te bedenken. Voor de kinderen zijn het spelletjes, wij noemen het team- en klasbouwers. Deze zijn onmisbaar voor het leren omgaan met elkaar.