Downloads

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan kunt u lezen hoe we ervoor zorgen dat een kind het onderwijs krijgt wat bij hem/haar past; met andere woorden hoe bij ons Passend Onderwijs vormgegeven wordt. 
 
BePO
BePO staat voor Betuws Passend Onderwijs. Het is het regionale samenwerkingsverband waar Tiel onder valt. BePO is betrokken bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Het is een expertisecentrum waarvan we onder andere gebruik kunnen maken bij een dyslexie aanvraag.

Kernwaarden Vereniging Openbaar Onderwijs
Gelijkwaardigeheid, vrijheid, ontmoeting zijn 3 belangrijke woorden die het openbaar onderwijs kenmerken. Wij zijn een openbare school. Dit boekje geeft meer informatie en inspiratie over openbaar onderwijs.