Kernwaarden

In beweging
Ontwikkeling betekent beweging. Onze ambitie is om met elkaar in beweging te zijn om zo steeds de meest optimale manier in het geven van onderwijs aan onze leerlingen te bieden.

In vertrouwen met elkaar
Vanuit vertrouwen gaan wij relaties aan met ouders, leerlingen en elkaar.
Wij werken vanuit de ontmoeting tussen ouders, kind en school in relatie met de omgeving waar kinderen opgroeien.

Oog voor verschil
Onze school is de samenleving in het klein. We hebben oog voor verschil. Dat betekent dat we elkaars kwaliteiten zien en erkennen. Diversiteit is onze kracht die er voor zorgt dat ieder kind zich gezien en gerespecteerd weet op de Waayer.

Vaardige leerkrachten
Vaardige leerkrachten staan aan de basis van goed onderwijs. Zij geven onze leerlingen vaardigheden mee op hun reis naar volwassenheid. Wij willen dat leerlingen straks niet een opgelegd plekje innemen in de maatschappij, maar dat zij in staat zijn om een ruimte voor zichzelf te creëren. De leerkrachten zijn daarom blijvend bezig om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.