Wie zijn wij?

Onze school

Wij zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat wij, ongeacht de levensovertuiging, onderwijs geven aan kinderen van 4  t/m 12 jaar. Wij willen naast het geven van onderwijs een bijdrage leveren aan de vorming van zelfstandige jonge mensen. School en ouders/verzorgers vullen elkaar hierin aan. De Waayer is een dynamische school die volledig is ingericht voor het geven van modern onderwijs. Naast de digitale borden in alle groepen, hebben wij in ons gebouw o.a. een atelier, een plusklas, een bibliotheek en werken we met de leerlingen via Chromebooks aan hun digitale kennis en vaardigheden.

 

Schooltijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8:30 - 14:00 8:30 - 14:00 8:30 - 14.00 8:30 - 14:00 8:30 - 14:00
         

Continu rooster 

Alle groepen lunchen tussen de middag in hun eigen klas onder toezicht van een leerkracht. De leerlingen spelen 20 miinuten buiten tussen de middag. Toezicht wordt gehouden door overblijfvrijwilligsters. De lunch kan gekoeld bewaard worden. Elke klas heeft een eigen koelkast. Deze is door de oudervereniging aangeschaft. 

 

 Adresgegevens van onze school

O.b.s. de Waayer:
Kornoelje 1; 4007 TP Tiel
  tel: 0344-632604
   
  Email: directie.waayer-t@opo-r.nl