https://waayer-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest De eerste schooldag | Basisschool De Waayer

De eerste schooldag

De eerste schooldag

Als u uw kind heeft ingeschreven op onze school dan neemt de leerkracht van groep 1-2 minimaal een maand voordat uw zoon/dochter vier jaar wordt, contact met u op.

In overleg met u vindt er verder afstemming plaats over hoe de wenperiode eruit gaat zien. Sommige kinderen kunnen niet wachten om al hele dagen te komen. Andere kinderen willen liever stapje voor stapje wennen aan school. In het algemeen houden wij een wenperiode aan van twee weken. Als de wenperiode langer moet duren dan is dit al ter sprake gekomen tijdens het aanmeldgesprek. Kinderen tot vijf jaar zijn nog niet leerplichtig.

Wat heeft uw zoon/dochter nodig?

Pauze ochtend 
In de ochtend wordt er rond tien uur een klein pauze hapje gegeten en is er tijd om wat te drinken. Uw kind moet zelf dit pauzehapje en het drinken meenemen. De meeste leerlingen nemen een stukje fruit mee of liga ed. Voor het drinken wordt vaak een drinkbeker met melk of sap meegegeven.
Pauze middag
Voor in de middag, rond twaalf uur, nemen de leerlingen zelf boterhammen mee en iets om te drinken.  

Als school verplichten wij u niet om uw kind(eren) alleen gezond eten en drinken mee te geven. Wij willen u wel dringend verzoeken om hierop toe te zien. Energydranken zijn wel verboden op school. Wilt er met name bij kleine kinderen er rekening meehouden dat het eten en drinken past bij hun eetpatroon. Als school gaan wij kinderen niet dwingen tot eten en/of drinken. Daar waar wij ons zorgen gaan maken over het eetgedrag zullen wij contact met u opnemen. Mocht u thuis conclueren dat uw zoon/dochter steeds het eten mee terugneemt naar huis dan vanuit onze kant ook de vraag om contact op te nemen.

Gymkleren
Groep 1 en 2 gymt in de interne gymzaal in de school.
Wilt u voor hen gymschoentjes meegeven. Graag instapschoentjes omdat er anders zeer veel tijd in het veters strikken gaat zitten.

Leerlingen in groep 3 t/m groep 8 hebben gymkleding nodig.

  • T-shirt
  • Gymbroek
  • Sportschoenen (schone zool. Zool mag geen zwarte kleur hebben i.v.m. strepen op de sporthalvloer)
  • Optioneel: sportkousen.

Wilt u er samen met ons op toezien dat de sportkleren regelmatig mee naar huis komen en gewassen worden?

Schoolmaterialen
De schoolmaterialen worden bekostigd vanuit de rijksoverheid. U hoeft dus geen schriften, boeken, pennen, kleurpotloden ed. aan te schaffen voor uw kind. Deze zijn op school aanwezig.

Speelgoed
Het is niet toegestaan om speelgoed mee te nemen naar school. Mocht dit toch gebeuren dan is school niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging. Op bepaalde momenten in het jaar worden er “speelgoed” momenten georganiseerd. Met name in de jongste groepen. Ook dan geldt dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal of beschadiging.

Onder speelgoed wordt ook verstaan; skeelers, wakeboards, schoenen met wieltjes eronder ed. Dit is met name om te voorkomen dat er nare valpartijen in de school of op het schoolplein ontstaan.