digitaal onderwijs

Onze leerlingen werken onder andere via Snappet aan hun eigen leerdoelen. In Snappet kunnen leerlingen hun eigen vorderingen zien. Snappet past het niveau van de leerlingen automatisch aan. Ook de leerkrachten kunnen de vorderingen van de leerlingen volgen en de niveaus hierop aanpassen. Zitten leerlingen bij ons de hele dag achter een scherm? Zeker niet!