https://waayer-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest School veiligheidsplan Waayer Tiel, stichting OPO-R | Basisschool De Waayer

School veiligheidsplan Waayer Tiel, stichting OPO-R

Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen.
Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en op de Wet Veiligheid op school. De wet vereist dat scholen een sociaal veiligheidsbeleid voeren dat is verankerd in de dagelijkse praktijk en dat is gericht op zowel de preventie als op de afhandeling van incidenten.

Een schoolveiligheidsplan is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de veiligheid van leerlingen. Hierbij gaat het zowel om de fysieke als om de sociale veiligheid. Het moet beschouwd worden als een instrument om een veilig leer- en werkklimaat in de praktijk van alle dag op de scholen te realiseren en/of te versterken. Het besteedt nadrukkelijk aandacht aan het beschermen van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, bezoekers en leerlingen tegen discriminatie, seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld (waaronder pesten), die binnen of in de directe omgeving van de scholen kunnen voorkomen. Voor het document; "Schoolveiligheidsplan", klik hier..