Sociaal veiligheidsplan

Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen.
Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en op de Wet Veiligheid op school. De wet vereist dat scholen een sociaal veiligheidsbeleid voeren dat is verankerd in de dagelijkse praktijk en dat is gericht op zowel de preventie als op de afhandeling van incidenten.

Voor het document; "Schoolveiligheidsplan", klik hier..

Vertrouwenscontactpersoon (VcP)
Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die in aanraking komt met ongewenst
gedrag binnen de schoolsituatie. Op (naam school) is een teamlid beschikbaar als
vertrouwenscontactpersoon (VcP).
 
De VcP luistert bij een zorg of klacht en is laagdrempelig bereikbaar voor kinderen,
ouders/verzorgers en collega’s. De VcP geeft elk schooljaar voorlichting over
ongewenst gedrag in school en kinderen kunnen een briefje in de speciale
brievenbus doen als ze een gesprek willen met de VcP.
 
Als ouder/verzorger kunt u telefonisch of via de mail een afspraak aanvragen.

Op Obs de Waayer  is de vertrouwenscontactpersoon Hilldegard Hovestad.
Aanwezig op: maandag en dinsdag
E-mailadres: vcp.waayer-t@waayer-tiel.nl
Telefoonnummer school: 0344 632604
 
Interne vertrouwenspersoon (VP):
Soms is het fijner om een zorg of klacht over school te delen met iemand die niet
direct aan de school verbonden is. De interne vertrouwenspersoon (VP) van OPO-R is
voor alle ouders/verzorgers en collega’s beschikbaar om te luisteren, te adviseren en
mee te denken naar een passende oplossing.
 
Interne vertrouwenspersoon: Bapke van Kessel
Aanwezig op: dinsdag, donderdag, vrijdag
E-mailadres: vertrouwenspersoon@opo-r.nl
Telefoonnummer: 0627088272 (kantooruren)
 
Externe vertrouwenspersoon
De GGD Gelderland-Zuid beschikt over een team van externe vertrouwenspersonen.
Dit team bestaat uit objectieve, speciaal opgeleide deskundigen die ondersteuning
en begeleiding bieden aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers op het gebied
van grensoverschrijdend gedrag.
 
Voor meer informatie en contactgegevens: Externe vertrouwenspersoon · GGD
Gelderland-Zuid (ggdgelderlandzuid.nl)
Telefoonnummer: 088 – 144 71 11,
Op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 –16.30 uur.