samenwerkend leren

Leerlingen leren vanaf groep 1 samenwerkend te leren, waarbij we zorg dragen voor een evenwichtige samenwerking zodat iedereen zijn eigen steentje bij kan en mag dragen. Samenwerkend leren bevordert sociale vaardigheden en draagt bij aan een beter sfeer in de klas.